Vitralys

De prNBN-S23-002-2:2017 is op 13 november in het Belgisch staatsblad verschenen. Het openbaar onderzoek loopt tot 15 april 2018. Gedurende deze periode kan met de prNBN S23-002-2:2017 gerekend worden, mits deze expliciet in het lastenboek vermeld wordt. De enige geldige norm gedurende deze periode blijft de NBN S23-002-2:2016, gezien het normontwerp geen bekrachtigde norm is en dus geen intrinsieke juridische waarde heeft.

De prNBN S23-002-2:2017 is nu in Vitralys geïntegreerd. In deze nieuwe versie van Vitralys zijn er enkele aanpassingen gebeurd aan de gebruiksvriendelijkheid en is er een nieuwe functie toegevoegd: het berekenen van een glaslijst vanuit Excel. Deze nieuwe versie is downloadbaar vanuit het beginscherm.